Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

Päeva energia miinuspooles olles teeme me täna jätkuvalt selliseid asju, mis tekitavad meis pettumust. Me oleme varemgi sellises olukorras olnud ning jätkuvalt teeme sedasama. Miks me nii teeme? Sest me pelgame vaidlusi ja sattuda konflikti. Meile tundub, et parem oleks vait olla ning mitte sellest rääkida, kuigi meid ärritab või me pole rahul sellega, kuidas meie lähedane inimene käitub. Edasi lähebki kõik jälle nii nagu varem, me ei vaidle vastu, teeme seda, mida meilt nõutakse, kuigi teame juba ette, kuidas asi lõpeb ning et tegelikult pole kumbki pool tulemusega rahul. Kui me tahame, et midagi muutuks, tuleks asjadest rääkida nii nagu nad on, õigete nimedega ning väljendada ka rahulolematust ning seda, mida me ise tunneme, kui peame tegema midagi, mis meile ei meeldi.

Vaatamata sellele, et on pühapäev kisuvad mõtted töö radadele. Kes mõtleb, et kas ta ikka salvestas dokumendi oma tööarvutis või saatis vajalikud andmed kuhu vaja, teised mõtlevad kas nad ikka ukse lukustasid või alarmi panid peale jne jne Me küll ei asu füüsiliselt seal, kuid mõtetes oleme juba tööl. Samas meenutatakse meile igal sammul kodus, et aeg oleks võtta vastutus koduste toimingute eest ning hoolitseda lähedaste vajaduste pärast. Püüdke leida endas tasakaal ning kui vaja tehke mõned telefonikõned, et saada kinnitust oma hirmudele või kui võimalik kontrollige, kas kõik uksed-aknad said töökohal kinni ning rahulikult arutage perega läbi, mis vajab täna tegemist ja mille võib edasi lükata.

Päeva energia plusspooles tunneme, et oleme justkui „suureks saanud“. Oleme kogunud piisavalt teadmisi ja saanud kogemusi ning aeg on meiega arvestama hakata. Nagu saaksime selga uue vormi ning sellega kaasaskäiva nimetuse – auastme. Tuleb teadmine, et üks teekond on läbi saanud ning järgmine alles algab. On tunne, et just tänasest on võimalik kõike kas muuta või uuesti alata. Uued tingimused, uued mängureeglid, uued õigused ja kohustused.

Julgeme välja öelda oma mõtted, tunded ja soovid, kaitseme oma piire. Suudame oma mõtteid selgelt väljendada, jagada neid kindlal ja rahulikul toonil, keha on pingevaba ning me tunneme ennast kindlalt. Võime ka julgelt vaielda kui vaja või vaidlusest täiesti loobuda ning lahkuda ilma, et jääks midagi kriipima või kripeldama ning teisel osapoolel ei teki ka rohkem küsimusi ning vajadust vaidlust jätkata.

Tänage oma Kõrgemat Mina ning teejuhte, et nad on aidanud teil jõuda sellesse punkti, kus te just olete. Paluge abi ja toetust kui te seda vajate, nõuannet või märki kui te pole endas kindlad. Liikuge edasi oma uute eesmärkide poole, uued kõrgused ja tipud ootavad!