Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.
Meesenergiad

Meesenergiad

Warrior

Tänase isadepäeva valguses räägiksin veidi numbrite mees- ja naisenergiatest ning peatuksin hetkel just meesenergiatel. Vaatamata energiate muutumisele meie sees ja ümber, elame me jätkuvalt duaalses maailmas ning jaguneme meesteks ja naisteks. Samamoodi ka numbrid, millest koosneb meie sünnidaatum. Meesenergiad on seotud järgmiste kuupäevadega: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19. Nüüd sa küsid, et aga ülejäänud sünnikuupäeva numbrid? Selgitan: selles süsteemis on kasutusele võetud Taro arkaanid – seega 22 numbrit. Kõik numbrid, mis on suuremad kui 22, neist tuleb lahutada number 22. Näide 23-22=1 või 27-22=5 või 30-22=8, seega muutub sinu tegelik sünnipäeva number teiseks kui ta on suurem kui 22

Kuna tegemist on mees arkaanidega, siis on öeldud, et lapsepõlves tuleks neid lapsi vaatamata sellele kas nad on poisid või tüdrukud kasvatada rangelt, õpetada neid eesmärke seadma ning neid saavutama. Kui lapsevanem on oma lapsega liiga leebe ning annab pidevalt lapse jonnidele ja nõudmistele järele, siis sellega teeb ta oma lapsele karuteene ning nõrgestab sellega nende juhiomadusi ja muudab neid vähem aktiivseks. Seetõttu peab laps tulevikus, kui ta midagi saavutada tahab endaga rohkem vaeva nägema.

Meesarkaanid sisaldavad endas tegutsemist ja juhtimist, nad on aktiivse edasiliikumise arkaanid, kogu aeg on vaja midagi ette võtta, ületada mingeid takistusi, isegi kui neid ei ole, siis mõtlevad nad enda jaoks need välja. Meesarkaani märgiga inimesed on alati aktiivse elustiiliga ning sageli selliste hobidega, kus on vaja millegagi riskida. Tihti ei ela nad just mitte ettevaatlikult, samuti ei arvesta nad oma tegude tagajärgedega. Nende ülesandeks on leida oma tee läbi elu ning ehitada üles karjäär või ka äri.

Samuti saab neid numbreid vaadata tervisekaardis, et kas olemasolev haigus on tulnud nais- või meesliini pidi.

mees- ja naisenergiad