Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.
Kaarik 22 koodi 7. energia

Kaarik 22 koodi 7. energia

Seitsmes arkaan puudutab kõiki, kes on sündinud 7. või 25. kuupäeval, juulis ning kelle maatriksis on 7. arkaan. Seitsmes energia on liikumise ja võitjate energia. Tihti loetakse number 7 paljude rahvaste edu numbriks. Seitsmenda energia kandjad saavutavad tihtipeale edu. Võib tunduda, et neil on vedanud. Need on tõelised võitjad ja jahimehed. Liikumine on nende jaoks sama tähtis kui hingamine. Sellepärast armastavad nad autot juhtida ning on palju roolis. Väga palju kaugsõiduautojuhte on 7. energia kandjad. Just liikumine annab 7. energiale jõudu.

Mitte midagi tegemine ja laiskus tapab neid. Kui te kohtute 7. energia kandjaga, kes lamab diivanil või kes ei soovi liikuda, siis tähendab see seda, et ta on sügavas miinuses, jõuetu ja depressioonis. Kui 7 energia kandja tunneb, et tal pole jõudu, siis tasub teda suunata autoga sõitma või vähemalt bussiga, rongiga, et ta näeks akna taga vahelduvaid pilte. Seitsmenda energia kandjatel on suurepärane intuitsioon, mis annab neile võimaluse näha oma teed ning seda mööda edasi minna.

Nad võivad kasutada kõiki ressursse oma eesmärkide saavutamiseks. Kõige tähtsam on see, et eesmärk ei oleks puhtalt materiaalne ja egoistlik, sest sellisel juhul lähevad 7. energia kandjad “üle teiste peade”. Kui 7. energia kandja on plussis tunnevad nad teisi inimesi suurepäraselt. Nende jaoks on tähtis kollektiiv, perekond, sõbrad, kolleegid. Nad ei karda avalikult esineda. Nad pakuvad stsenaariumi väljumiseks kriisisituatsioonist ja võtavad ette vajalikke tegevusi selle jaoks. Sellepärast on seitsmed tõelised liidrid, hoolitsevad bossid, kes oskavad jaotada töökohustusi ja toetavad enda alluvaid.

Miinuses muutuvad nad revolutsionäärideks, kes ei näe eesmärke ja kes ei soovi võtta vastutust oma sõnade ja tegude eest.

Uskumatult suur hulk kõrgetasemelisi poliitikuid on 7. energiaga sündinud. Nende sisetunne, karisma, soov olla liider, sunnib neid näitama enda individuaalsust, mis väljendub ka nende välimuses.

Individuaalsus on nende inimeste jaoks väga tähtis. Neil on raske töötada kindla graafiku järgi ja olla tavaline käsutäitja. Seitsmenda energia kandjatel meeldib töötada kaugtööna, eritingimustega ja mitte standardsete projektide kallal. Seitsmenda energia kandjad peavad kindlasti kodust välja liikuma ja mitte olema kodu külge seotud. Nad võivad tihti ja kergelt vahetada kodu ning omada ka mitut erinevat eri linnades. Kui 7. energia kandja seob ennast kindla koduga ja pöörab sellele liiga palju tähelepanu paljude asjadega, siis hakkab ta alateadlikult vabanema sellest koormast ja sellisel juhul hakkavad toimuma erinevad sündmused: varakaotus, tulekahjud, vargused, lahutused, et tagasi saada liikumise vabadus.

Üleüldse on 7. energia kandjatel ebatavalised stressisituatsioonid elus, mida nad läbides saavad vaimselt areneda eeldusel, et nad seavad väärtused ja prioriteedid õigesse järjekorda. Usk endasse ja teistesse, austus kõige vastu on iseloomulik 7. energia plussis olemisele. Nende jaoks on väga tähtis oma saavutuste üle uhkust tunda ja tähistada seda oma lähedaste, sõprade, kolleegidega.

Seitsmenda energia kandjad vajavad head partnerit, kes areneks nendega pidevalt nii vaimselt ja kes hindaks 7. energia kandja hoolivust teiste suhtes.

Seitsmenda energia miinusteks on kõrgendatud ego (ilma minuta ei ole te keegi). Materiaalsete väärtuste ületähtsustamine, üleüldise tähelepanu väljakutsumine, psüühilised haigused, “napoleonid”. “Psühhiaatrihaiglates on tihtipeale nemad”. Vastutustundetus, suur konfliktsus, soov mitte kuulata oma intuitsiooni otsuste vastuvõtmisel, tuginedes loogikale. Sealjuures võib neil olla madal enesehinnang, mis ei lase neil liikuda oma teed kuulates kõiki ja kartes teha vigu, mis võib jällegi viia närvivapustusteni, liikumistega seotud organite kahjustuseni.

Tegelikult on 7. energia iseloomustus veel laiem ja mitmetahulisem. See energia ei puuduta ainult isikut ennast, vaid ka inimesi, kes puutuvad temaga kokku. Mis paneb elus liikuma nii mitmedki protsessid.

12. oktoobri 2019 päeva energiad

12. oktoobri 2019 päeva energiad

Loovuse päev

Kui me liigume päeva negatiivsetes energiates, siis puutume täna kokku igasuguste testimistega. Erinevatesse probleemidesse kinni jäämine on meile kindlustatud. Me võime korraldada partnerile stseeni, langeda depressiivsesse olekusse või mis võib olla isegi tõenäolisem lihtsalt haigestuda. Pole oluline mis moel, kuid meie eesmärk on endale tähelepanu tõmmata ning soovime, et partner tõestaks oma armastust meile läbi selle, et ta täidab erinevaid raskeid ülesandeid – just meie jaoks.

Kui keegi peab teist täna tööl viibima, siis on tõenäoline, et püüame alguses olla võimalikud head töökaaslaste suhtes ning me ei suuda öelda „EI“. Hiljem aga kannatame ise rahulolematuse all, et endale nii palju kohustusi võtsime. Sisemonoloogis võib kõlama jääda lause: „Mina tegin nende heaks seda ja seda, aga nemad ….“ Võib aga olla  ka olukord, kus tundub, et seda olukorda pole võimalik kuidagi lahendada ning me elame seda rängalt üle – tunneme süüd.

Kui me elame üksinda, siis võib minevikukoorem meid külastama tulla. Meile võib tunduda, et meid jälitab pidev ebaõnn ning nii jääbki see korduma. Ning et seda olukorda kuidagi lahendada, võib nii mõnelgi meist tekkida soov kogu oma raha kiirelt ära kulutada, et leida mingitki lohutust või rõõmu hetkest. See aga võib väga kurvalt lõppeda.

Selleks, et tänase päeva negatiivsest energiast vabaneda tuleks kas millestki kurbuseta loobuda, lahti lasta, ära anda-kinkida ning unustada. Need võivad ka olla halvad harjumused, probleemid, olukorrad, mille üle oleme kaua pead murdnud, ka mingi raha, millest oleme kiivalt kinni hoidnud (võib olla mingi laen, mida oled pikalt tagasi oodanud, aga inimene ei maksa ära). Võtta ennast kokku ning teha mingi otsus, samm, tegu – vaatamata sellele, isegi kui see näib kentsakana, kuid tuleb teha esimene samm. Kui me jääme paigale seisma või samasse olukorda, siis kisub tänane negatiivne energia meid veel rohkem endaga kaasa. Tehke midagi enda heaks: massaaž, saun, jooga, tassike head teed või kohvi hea sõbraga. Lubage endale midagi, mida olete endale keelanud või olete tahtnud ammu teha, ostke midagi, maalige pilt, meisterdage jne. Laske loovusel lennata!  Vabastage negatiivne energia, sest teie otsustada on kas saabub vabadus või vastupidine olukord.

Päeva positiivne energia toob endaga kaasa loovuse, täiesti uue vaatenurga mingile olukorrale, probleemile või projektile, mis võib tuua ootamatu preemia või hilisema heakskiidu. Viimaks teeme me otsuse, mida me mingil põhjusel varem pole suutnud teha. Täna me suudame välja tulla mistahes olukorrast täiesti erineval mittestandardsel moel. Just täna võime paljutki muuta, teha mingi uus samm, mis tõstab meid uuele tasandile, mis omakorda viib meid parema elu poole. Universum tasustab meid osutatud julguse eest ootamatu võiduga või rahalise preemiaga.

Täna on võimalus liikuda sammuke parema elu poole. Mõelge läbi millisena te tahaksite oma elu just nüüd näha, mida teha, kuhu poole püüelda. Astugem sammuke oma unistustele vastu. Võib olla tuleb meil selleks, et seda kõike saavutada millestki loobuda, vabastada, lahti lasta, hüvasti jätta. Siinkohal on risk aktuaalne, sest pole mõtet niisama ülepeakaela tegutseda, vaid läbimõeldult tegutseda.