Värvused

Värvid ümbritsevad meid sünnihetkest alates. Me koguni sünnime teatud värvuse sees, mis saadab meid kogu elu. Värvus moodustab osa nii sellest, mida me sööme, joome või puudutame, kui ka kõigest, mis meid ümbritseb. Värvus on meie olemuse lahutamatu osa, kuigi enamasti me sellele ei mõtlegi. Aga teisalt ei ole me suutelised jääma värvidele ükskõikseks, nad mõjutavad meie kõigi kodust keskkonda, nagu ka töökoha või kooli miljööd, meie tundeid, meeleolusid ja emotsioone. Ka inimese riiete värv peegeldab tema isikut ja mõjutab tema psüühikat, värvid avaldavad otsest mõju kõigile inimsuhetele.